Spilleloven – introduktion til de centrale elementer

Spilleloven har efterhånden eksisteret i mange år, men det er ikke så længe siden, at myndighederne indførte den nye spillelov. Det skete i 2011 – dog trådte loven først i kraft pr. 1. januar 2012. I denne korte guide vil vi naturligvis tage udgangspunkt i den aktuelle lovgivning på området. Spilleloven er interessant for såvel udbydere som spillere.

Retsinformation.dk er kilden til alle oplyste regler og vilkår.

18 år er minimumsalderen

I dag skal man ikke kun være 18 år for at købe stærk spiritus og cigaretter. Man skal også være mindst 18 år for at spille casino og andre pengespil. Formålet med denne aldersgrænse er naturligvis at beskytte børn og unge. Denne aldersgrænse gælder vel at bemærke, uanset om du spiller online eller offline.

NemID – og brugen af dette – er med til at forhindre børn og unge i at gamble på nettet.

Strenge regler for markedsføring af spil

Foruden førnævnte alderskrav stilles der strenge krav til udbyderne mht. markedsføring af pengespil.

En af de nævneværdige punkter består af følgende: Markedsføring af spil skal fremstille spil som et underholdningstilbud. Der skal med andre ord være størst fokus på den underholdningsmæssige værdi af spil – frem for den kommercielle del.

Det er ligeledes et lovgivningsmæssigt krav, at der ikke må antydes, at deltagelse i spil kan fremme finansielle problemer eller give spilleren social accept. Læs det komplette afsnit på tidligere nævnte hjemmeside.

LeoVegas har som en blandt mange udbydere tidligere været i mediernes kløer i forbindelse med en sag om uetisk annoncering. Ekstra Bladet har flere gange siden fulgt op på denne historie. Læs mere om det på deres hjemmeside.

Tilsyn og videregivelse af information

Spillemyndigheden har som den ansvarlige myndighed pligt til at holde opsyn med de godkendte spiludbydere – også kaldet tilladelsesindehavere. Spillemyndigheden skal endvidere behandle alle klager og indsigelser efter gældende lovgivning. Loven foreskriver desuden, at myndigheden uden retskendelse kan foretage eftersyn i lokaler tilhørende ansvarlige tilladelsesindehavere.

Spillemyndigheden samarbejder med en række andre instanser for at sikre et fortsat trygt og reguleret spilmarked. For eksempel yder politiet bistand i flere forskellige sammenhænge.

Konsekvenser ved at udbyde pengespil uden tilladelse

I henhold til loven bliver der slået hårdt ned på dem, som groft uagtsomt eller forsætligt udbyder spil uden tilladelse. De straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Derfor kan det under ingen omstændigheder anbefales at ignorere denne regel. Ønsker du at starte dit eget lotteri eller lignende, bør du bruge tid på at sætte dig ind i loven. Brud på loven kan nemlig have meget store konsekvenser – ikke mindst økonomisk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *