Lovgivning om abort

Abort kan være et yderst svært emne at håndtere, hvorfor der i Danmark er lavet lovgivningen herom. Abortloven kan dog være svær at overskue, hvis man står i en hård og presset situation, hvorfor vi herunder gengiver nogle af de vigtigste aspekter af lovgivningen. Står du i en svær situation, anbefaler vi dig at kigge nærmere på mulighederne for abortrådgivning ved at klikke her.

Abort hvis du er under 18 år

Hvis kvinden endnu ikke er fyldt 18 år (og er ugift), så kræver det skriftlig tilladelse fra kvindens forældre (eller en værge) for at få godkendt en abort. Er der dog komplikationer i forbindelse med dette, er der også mulighed for, at kvinden selv kan søge om at blive fritaget for forældresamtykke. Dette sker ved at søge hos Samrådet.

Uanset alder er det et lovmæssigt krav, at kvinden er blevet velinformeret om selve indgrebet, komplikationer samt støttemuligheder.

Abort hvis du er over 18 år

Er kvinden fyldt minimum 18 år, er der i Danmark ret til fri abort. Det eneste krav er dog, at aborten skal foretages inden udgangen af 12. graviditetsuge, hvis der er tale om en kirurgisk abort. Er der derimod tale om en medicinsk abort, så skal det foretages inden 9. graviditetsuge. Det er endvidere vigtigt at understrege, at det ikke er et krav, at skulle give en begrundelse for sit valg.

Hvad koster en abort?

En abort er som udgangspunkt gratis, hvis du opfylder følgende:

  • Er tilmeldt folkeregisteret
  • Har bopæl i Danmark
  • Får foretaget aborten via et af landets offentlige sygehuse (privatklinik er også en mulighed, men denne mulighed er kun gratis, hvis der er mere end 1 måneds ventetid hos de offentlige sygehuse. I sådan et tilfælde gør man brug af det udvidede frie sygehusvalg)

Kilder:

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/kvindesygdomme/sygdomme/abort/abortloven/

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/viden-og-raad/regler-abort-raadgivning/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *