Hvornår må virksomheder registrere skyldnere?

En registrering i RKI kan have stor betydning for den registrerede person. En sådan registrering kan nemlig medføre, at man afvises, hvis man for eksempel vil låne penge i banken eller købe ny bil. Det kan derfor vende hverdagen på hovedet, hvis du registreres i RKI. Derfor er der en række betingelser, der skal være opfyldt af kreditor forud for registreringen.

Skyldner skal selvfølgelig være myndig, hvis vedkommende skal registreres i RKI. Det betyder, at han eller hun skal være fyldt 18 år. Er dette krav opfyldt, sondres der herefter mellem registreringer foretaget på baggrund af skylderkendelser, domme m.v. og registreringer uden skylderkendelse.

Registrering på baggrund af skylderkendelser m.v.

Har skyldner skriftligt anerkendt at skylde penge til kreditor, eller i tilfælde af, at der er faldet dom for det skyldige beløb, kan kreditor indberette skyldneren til hhv. RKI og Debitor Registret. Gælden skal lyde på min 1.000 kr. inkl. diverse rykkergebyrer, tilskrevne renter, inkassoomkostninger m.v. Er gælden mindre, vil registreringen ikke være synlig.

Registrering uden skylderkendelser

Ønsker kreditor at registrere en dårlig betaler i RKI uden en reel skylderkendelse, er det et krav, at kreditor først har fremsendt tre skriftlige rykkere. I sidste rykker er det påkrævet, at skyldner advares om en potentiel registrering i RKI, hvis ikke betalingen falder inden for den angivne frist.

Kreditor skal endvidere være kunde hos Experian, der udbyder RKI, for at foretage registreringen. Det er ovenikøbet et krav, at virksomheden er kunde hos Experian, hvis der trues med registrering i registret. Er kreditor ikke kunde hos Experian, vil det dog være muligt at registrere skyldner i et lukket register, som andre ikke har mulighed for at se.

Hvornår ophører registreringen?

Er du blevet registreret som dårlig betaler i RKI, får du besked om dette via brev fra Experian. I dette brev følger der information om, hvordan man kan blive slettet fra registeret. Ønsker du at blive slettet, kræver det selvfølgelig, du indfrier den gæld, du er registreret for. Det gør sig gældende, hvad end den lyder på 1.000 kr. eller 100.000 kr.

Er du registreret for flere forhold, vil du skulle indfri alle forpligtelser. Det er kreditor, der skal afmelde skyldner fra registret, når det skyldige beløb er betalt. En registrering står dog maksimalt i det åbne register i fem år. Fem år er dog også lang tid, hvor du ikke kan låne penge andre steder end hos f.eks. www.låntrods.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *