Danske skatteregler for eSportsudøvere som lønmodtagere

Er du som eSport-udøver ansat på en kontrakt, der dikterer at du modtager et fast beløb for at levere en arbejdsydelse, så vil du være underlagt en arbejdsgivers instruktionsbeføjelser. Det er ensbetydende med at du ud fra et skattemæssigt synspunkt betragtes som værende lønmodtager.

Det er ensbetydende med at du er forpligtet til at beskatte de faste beløb, du modtager, som en personlig lønindkomst. Endvidere kan du også foretage fradrag på samme vilkår som enhver anden lønmodtager. Derfor er din arbejdsgiver forpligtet til at indeholde AM-bidrag og A-skat i din løn.

Beskatning af fri bolig, fri bil og tøj

Modtager du spiludstyr fra din arbejdsgiver, er du ikke forpligtet til at lade sig beskatte, såfremt det kun bruges i forbindelse med dit arbejde. Goder der også benyttes privat, skal derimod beskattes efter de gældende regler om personalegoder. Du kan se en række eksempler på dette herunder.

Fri bolig

Hvis du for stillet en fri bolig til rådighed, skal du beskattes af værdien heraf. Betaler du en del af husleje, men mindre end den faktiske markedsleje, så bliver du beskattet af forskelsværdien. Får du betalt el, vand og varme mv., så skal du også beskattes af disse udgifter. Din arbejdsgiver har pligt til at indberette dette.

Det bør selvfølgelig nævnes at der kan opstå situationer, hvor det er skattefrit, at en arbejdsgiver stiller en bolig til rådighed for en eSport-udøver. Det kræver dog at det er et midlertidigt arbejdssted. Det afhænger af de konkrete forhold og faktiske omstændigheder, hvorvidt dette er skattefrit eller ej.

Fri bil

Får du stillet en bil til rådighed af din arbejdsgiver, og har du mulighed for at benytte denne privat, så bliver det anset som værende en firmabil. Det betyder, at du får stillet fri bil til rådighed. Du skal derfor beskattes af værdien heraf. Det har ingen betydning i denne sammenhæng, hvor meget du kører i bilen.

Som du blandt andet kan læse om på nyhedsmedier som https://esport-nyt.dk, så er det ikke ualmindeligt at eSport-udøvere får stillet en bil til rådighed – enten direkte af deres arbejdsgiver eller som led i en aftale med en sponsor. Der skal betales skat af en procentdel af bilens værdi samt et miljøtillæg.

Tøj

Hvis du modtager tøj af din arbejdsgiver, så er det som udgangspunkt også noget, du skal beskattes af. Hvis det fremstår tydeligt som firmabeklædning (navn, logo eller tilsvarende), og kun anvendes i arbejdstiden, det vil sige til turneringer, når der streames, eller når du repræsenterer dit hold, så skal du ikke beskattes.

Modtager du tøj af din arbejdsgiver (også selvom det har logo eller lignende påført), må det ikke overstige en værdi, der lyder på 6.100 kr. om året. Hvis værdien overstiger dette, så er du forpligtet til at lade dig beskatte. Det er faktisk ensbetydende med at holdtrøjer osv. ikke må bruges i private sammenhænge.

I forbindelse med sponsorater er der ligeledes en lang række regler, der skal overholdes – ikke blot for selve eSport-udøveren, men også for arbejdsgiveren og sponsoren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *