Få styr på reglerne for vedligeholdelse og rengøring

Følgende artikel er betalt og udarbejdet i samarbejde med de hjemmesider, der linkes til.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en lang række regler, som arbejdspladser i Danmark skal tage hensyn til. Dette kaldes arbejdsmiljøloven, og den har generelle bestemmelser for arbejdspladsens arbejdsmiljø. Lovens formål er at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Derudover er lovens formål også at beskytte de ansatte – både psykisk og fysisk. Alle arbejdspladsens områder er dækket ind af loven, og derfor gælder det alt til siddestillinger og tunge løft til sexchikane og mobning.

Vedligeholdelse og rengøring er altså også punkter, der er inkluderet i lovgivningen. Dette betyder, at virksomheden er forpligtet til at have ordentlige forhold. Lever virksomheden ikke op til Arbejdstilsynets bestemmelser, kan de straffes for det. Læs med her på siden, og bliv klogere på reglerne for vedligeholdelse og rengøring.

Faste arbejdssteder har krav om rengøring

Har virksomheden tilknyttet faste arbejdssteder, stilles der krav om rengøring, orden, vedligeholdelse og ryddelighed. Arbejdsstedet skal være ryddeligt, rent og holdes forsvarligt ved lige. Forholdene skal altid være sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Dette gøres bl.a. ved at sikre, at færdsel og gulvbelægninger skal være i god stand og være fri for genstande. Rengøringen skal sikre, at der ikke opstår alvorlige gener. Snavs og støv skal derfor holdes på et lavt niveau, hvorfor tilrettelæggelse af rengøring skal foretages.
Hyppigheden af rengøring bestemmes af aktiviteterne i rummene. Under rengøring skal maskiner så vidt som muligt tages ud af drift. Er det ikke muligt at slukke maskinerne, skal de i stedet være afskærmet under rengøringen. Dette er for at sikre, at man kan passere eller opholde sig tæt på dem, uden at man kommer til skade. Under rengøringen skal arbejdet også udføres på en ergonomisk korrekt måde. Tekniske hjælpemidler af egnet form skal stilles til rådighed, således uhensigtsmæssige arbejdsbevægelser og -stillinger undgås.

Udarbejd gerne rengøringsprogrammer

Det er en yderst god idé at udarbejde rengøringsprogrammer. Heri beskrives, hvad der skal gøres rent hvornår – både i henhold til hovedrengøringen og den daglige rengøring. Beskriv, hvilke rengøringsmetoder, der skal anvendes, samt hvor ofte. Gennemgå gerne rengøringsplanerne med jævne mellemrum, idet arbejdsprocesser og -pladser kan ændres. Husk også at få arbejdspladsens installationer rengjort jævnligt. Dette gælder akustikplader, radiatorer, ventilationskanaler, lysarmaturer og vinduer. Glemmes disse i rengøringen, vil det skabe et dårligt indeklima.

Mange vælger at tilknytte et rengøringsfirma til virksomheden. På denne måde udliciteres rengøringen, og de ansatte kan i stedet fokusere på deres andre arbejdsopgaver. Den professionelle rengøring kan både anvendes til klinikker, lagerbygninger, kontorer og butikker. Rengøringen sker effektivt, og du kan f.eks. vælge at lade rengøringsfirmaet gøre deres arbejde uden for åbningstiden. Herved forstyrres medarbejderne ikke af rengøringen, og de kan koncentrere sig fuldt ud om arbejdet.

Husk den gode hygiejne i køkkenet

Et særdeles vigtigt sted at have styr på rengøringen er i køkkenet. Mange kontorer giver de ansatte adgang til en kaffeautomat, brød, te, rundstykker, frugt og lignende. Her skal det være hygiejnisk at opholde sig, således at der ikke kommer skadedyr til. I den forbindelse vælger mange virksomheder en frugtordning, hvor frisk frugt leveres direkte til virksomheden. Dette er en smart måde at undgå for gammel frugt på, der hurtigt kan tiltrække uvelkomne fluer og bananfluer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *